Dodatki do emerytur i rent rolniczych

Dodatki do emerytur i rent rolniczych

Do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia przysługuje dodatek pielęgnacyjny na zasadach i w wysokości określonej w przepisach emerytalnych. Do świadczeń tych przysługuje również dodatek z tytułu pracy przymusowej po dniu 1 września 1939 r.  w wysokości 2 % emerytury podstawowej za każdy rok takiej pracy. Dodatek ten dolicza się do części składkowej emerytury lub renty rolniczej, uwzględniając jego wysokość przy ustalaniu wskaźnika wymiaru części składkowej.

Do renty rodzinnej przysługuje dodatek przewidziany w art. 27 ust. 1, tj. dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek dla sieroty zupełnej. Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje w wysokości określonej w przepisach emerytalnych.